Regler for leje af Perlen

Opdateret september 2022

RESERVERING OG BETALING
1. Lejer skal være medlem af HF Sønderbro.
2. Leje af Perlen kan kun reserveres gennem foreningens hjemmeside.
3. En reservation er først gyldig, når det fulde lejebeløb er indbetalt.
4. Der opkræves ikke depositum, men ved leje af Perlen hæfter lejer for evt. mangler og skader, ekstra rengøring, for sen aflevering af lokaler etc. Udgifterne bliver opkrævet sammen med en kommende haveleje og er pligtig pengeydelse i lejeforholdet med HF Sønderbro.
5. Aflysning af reservation skal foretages senest en uge før første lejedag, såfremt lejebeløbet ønskes tilbagebetalt.

LEJEMÅLET
6. Perlen udlejes på dagsbasis fra kl. 12:00 til kl. 10:00 den følgende morgen. Det er muligt at leje flere dage i træk.
7. Lokalerne må ikke benyttes uden for den reserverede lejeperiode.
8. Lokalerne må ikke bruges i kommercielt øjemed.
9. Medbring selv viskestykker, karklude, wc-papir, affaldsposer etc. Rengøringsmidler og rengøringsudstyr forefindes.
10. Ved lejemålets begyndelse bør lejer orientere sig om, at inventar er til stede og lokalerne i god stand.
11. Der må ikke ryges i lokalerne.
12. Efter midnat skal musik med forstærker holdes bag lukkede døre og vinduer. Der må ikke spilles musik med forstærker på terrassen eller i teltet uden særskilt aftale herom.

AFLEVERING AF DET LEJEDE
13. Lokalerne afleveres rengjorte og opryddede.
14. Borde og stole opstilles efter den opsatte plan.
15. Alle gulve vaskes.
16. Måtter ved indgangsdørene støvsuges eller bankes.
17. Overflader i køkken og borde vaskes af.
18. Toiletter, håndvaske og pissoir rengøres grundigt med passende rengøringsmidler.
19. Køleskabe slukkes, afrimes og efterlades med dør på klem.
20. Bestik og køkkenredskaber opvaskes og placeres korrekt.
21. Det er ikke tilladt at fjerne inventar fra lokalerne.
22. Vær særligt opmærksom på, at ovne, bageplader, kaffemaskiner og opvaskemaskine rengøres og afleveres i god stand til den næste lejer.
23. Alt lys slukkes og (i fyringssæsonen) varmen skrues ned på minimum.
24. Alt affald fjernes fra lokalerne.
25. Døre og vinduer lukkes og aflåses forsvarligt.
26. Nøglen afleveres som anvist.

GYLDNE REGLER
27. Tag hensyn til alle naboer - især dem der ikke er med til fest.
28. Aflever Perlen i samme stand, som du selv ønsker at modtage den.


HF Sønderbro 
Bonderosestien 300 B (kontor)
2300 København S

Konto AL-Bank
5321-0304948

CVR-nummer
64849115


Medlem af Kolonihaveforbundet