Kriminalpræventive tiltag.

Anbefalinger fra Kolonihaveforbundet

Bestyrelsen har fra det Kriminalpræventiv udvalg modtaget følgende om hvordan du forebygger indbrud