Kriminalpræventive tiltag.

Anbefalinger fra Kolonihaveforbundet

Bestyrelsen har fra det Kriminalpræventiv udvalg modtaget følgende om hvordan du forebygger indbrud

H/F Sønderbro 
Bonderosestien 300 B (kontor)
2300 København S.

Konto AL-Bank
5321-0304948Medlem af kolonihaveforbundet

Der sker i Sønderbro

Marts

Juni

August

September