Velkomst folder


Bestyrelsen har udarbejdet en velkomstfolder til alle nye medlemmer af vores haveforening, men der er bestemt også god information for alle andre.

Så hent den og læs den

H/F Sønderbro 
Bonderosestien 300 B (kontor)
2300 København S.

Konto AL-Bank
5321-0304948Medlem af kolonihaveforbundet

Der sker i Sønderbro

Oktober

Juni

August

September