Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde d. 17 februar 2021


Bestyrelsesmøde 17/2-2021

 
Deltagere: Sanne, Dorthe M, Dorthe S, Mumi, Lasse, Vonni, Benna
 
Agenda:
1. Formanden
Et filmselskab har ansøgt om leje af perlen, en enig bestyrelse har givet afslag på dette grundet
Covid-19 og perlen kan ikke lejes af nogen der ikke er medlemmer af haveforeningen.
 
2. Købmanden
Købmandsgruppen har holdt møde og der er mange gode forslag i spil. Referat fra gruppen medsendes.
Købmanden skal gennemgås af bestyrelsen og præsenteres for 2 interesserede. Sanne og Vonni aftaler.
Den fremtidige kontrakt med købmanden skal kunne indeholde rensning tømning af brønd.
 
3. Økonomi
Efter store udfordringer er vi endelig oppe og køre med bank og offentlige myndigheder.
Der indhentes 3 tilbud for tømning af tanke.
 
Der bevilliges DKK 5000 til HF Sønderbro News
 
4. RIS/ROS
Vi har i bestyrelsen diskuteret at uddelegerer have præmieringen, dvs at en gruppe skal udpege de haver der skal indstilles i Forbundet.
Spøgelses haver vil være i fokus i foråret når ukrudts politiet går rundt.
Der opfordres til at rottesikre der er en del haver der ikke er sikret. Der er igen i år mange rotter, kommer mail med link hurtigst muligt.
 
5. Generalforsamling
Opdateret agenda og de indkomne forslag der er afsat penge til i budgettet.
 
6. Bordet rundt.
Lasse: der kører biler nede ved stranden, kontakt til kommunen med henblik på skiltning. Mumi kontakter Københavns Kommune.
 
Ansættelse af rengøringspersonale pr 1/4-2021 til rengøring. Skriv til bestyrelsen hvis det er interessant.
 
Bøffadet kommer i gang 2021
 
Dorthe M: Storskrald til påske.
Sanne: Der arbejdes på at anvende lokalerne bagved Perlen til evt fælles værkstedmv.
Mumi: Der er nye regler i forbindelse med køb af have.
 
Næste møde fælles test af digital GF den 18/3-2021 kl. 17.00 indkaldelse følger.
 
 
OPFORDRING VEDR. Amager Fælled og det er selvfølgelig frivilligt.
 
Kære HF Sønderbro
Torsdag den 4. februar besluttede et flertal i Københavns Borgerrepræsentation trods omfattende folkelige protester, at der skal bygges boliger på Lærkesletten på Amager Fælled og Stejlepladsen i Sydhavnen.
 
Der er tale om to vigtige naturområder i vores by. Fiskerhavnen er derudover et kulturhistorisk miljø, der bør bevares. Vi vil derfor have de planlagte byggerier stoppet.
Hertil kommer, at ønsket om natur på de to områder i den offentlige debat er en frontløber, der klart styrker kampen for natur andre steder i byen.
 
Et flertal af københavnerne er imod byggerier på naturområder. En undersøgelse, Epinion har lavet for Danmarks Naturfredningsforening, viser, at 61 er helt uenige i beslutningen om at bygge på Amager Fælled. Dertil kommer 15 procent, der er delvist uenige.
 
Københavnerne skal høres i denne sag. Derfor har vi igangsat en underskriftsindsamling for at få en vejledende folkeafstemning om byggerierne på Amager Fælled og Stejlepladsen. Bag initiativet står Amager Fælleds Venner, Fiskerhavnens Venner og Danmarks Naturfredningsforening København.
 
Vi ønsker en folkeafstemning, så den store folkelige opbakning bliver synlig. Underskriftsindsamlingen vil bidrage til at fastholde fokus på ødelæggelsen af naturområder og gøre det til et centralt spørgsmål i kommunalvalgkampen.
 
Vi håber, at I vil støtte underskriftindsamlingen ved at udbrede kendskabet til den og være med til at anbefale den. Hvis I vil anbefale, skal I sende en mail til
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Med grønne hilsener
Steffen Rasmussen, formand Amager Fælleds Venner tlf. 20451418
Jan Mathisen, Fiskerhavnens Venner tlf. 20430943
Knud Erik Hansen, formand Danmarks Naturfredningsforening Kbh. tlf. 40404344