Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde d. 13 Januar 2021

Fremmødte: Vonni, Dorthe S, Lasse, Sanne, Dorthe M, Mumi, Benna.

 

1. Formanden


Digital generalforsamling er pt. eneste mulighed for afholdelse af generalforsamling den 25/3-2021.
Nyhedsbrevet er åbenbart blevet HF Sønderbro’s Ekstra Blad og bestyrelsen tager afstand fra den måde at kommunikerer internt i HF.
Perlen blokeres for udlejning indtil 31/3-2021 grundet covid-19.
Hvis man ønsker at booke Perlen så vent med at betale indtil det er klart om man kan afholde sit arrangement. Det gør det nemmere for jer, men også for bestyrelsen.
Rengøring af toiletter er i vinterperioden reduceret til 2 gange pr. mandag og fredag. Derfor opfordres man til at spritte toilet/ håndtag mv. efter besøg, ligesom man gør andre steder i det offentlige rum.
Lørdag den 6/2-2021 sendes materiale ud til GF vi starter kl.10 på kontoret.
Det henstilles til at nøgle til kontoret afleveres hurtigst muligt, da der efter opsigelse ikke længere skal være adgang.
.
2. Generalforsamlingen


Afholdes digitalt og 2 stemmer pr. have kan håndteres. Det betyder at vi i år får en lidt anderledes generalforsamling. Vi tager gerne imod forslag, men den virtuelle generalforsamling gør det lidt svært have en rigtig dialog omkring de enkelte forslag, hvorfor vi skyder dem til en ekstra ordinær generalforsamling når vi kan samles fysisk evt. slut juni.
Dagsorden bliver noget i retning af, beretning, regnskab, budget, valg bestyrelse, valg vurderingsudvalg, valg festudvalg.
Spørgsmål til beretningen bedes stillet inden GF, da situationen gør at det bliver vanskeligt at høre alle.
Der afsættes i budgettet penge til de forslag der måtte blive vedtaget, der vil ligeledes være afsat penge af til ny toilet/badevogn ca. 200.000 dkk 150.000 fra sidste år ´+ 50.000 ekstra.
Der planlægges endnu en toiletvogn/badevogn næste år 2022 ved toilet 1, men herom på den ekstra ordinære GF.

 

3. Købmand


Der nedsættes et udvalg der skal definere fremtidens købmand udvalget har ingen beslutnings kompetence, men er tænkt som et forum for dialog, der kommer med ideer/ anbefalinger til fremtidens købmand.
Så hvis man ønsker at deltage i dette udvalg kontakt Sanne og Vonni: på email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.; Så indkalder de til møde
Charlotte Østervang har allerede meldt sig.

4. Økonomi


Der udarbejdes regnskab/budget på lørdag den 16/1-2021.
5. Toiletvogn


Vonnis tilbud vedlægges budgettet.
VI HAR TALT OM.
Det planlægges at det skal koste 5 kr. at bade, som anvendes til ekstra tømning.
Toilettet på festpladsen, det skal koste 5 kr. at anvende toilettet, der kommer mange udefra specielt om sommeren. Løsning for HF-medlemmer skal findes.

6. Frugthaven


Frugthaven er stadig på tapetet og lokaludvalget har hensat pengene så de er stadig i spil, men vi har stadig ikke godkendelse fra kommunen. Der skal tages ekstra jordprøver, men vi håber at det lykkes at etablerer i løbet af denne sæson.

7. Bordet rundt.

Rengøring, ud licitationer er for nuværende stoppet.
Der skal rottesikres i alle haver, så hvis der er tvivl så kontakt rotte manden, der er flere haver der får besøg i nær fremtid.
Toilet rengøring foretages fra denne uge fredag og mandag til ¼-2021 midlertidig af Vonni + Lasse.
Vi er i gang med at udarbejde en vedligeholdelses plan for bygninger og toiletter.
Næste møde 17/2-2021 Perlen 17.00
Der arbejdes på forslag til ekstra ordinær generalforsamling.
Det ikke er muligt at nægte at sælge uden løsøre, (til den som er øverst på ventelisten og som siger ja til køb), uden konsekvenser.
Det foreslås derfor at retten til at sælge udsættes 1 år.

Forbundet arbejder for nuværende med et forslag som skal være gældende for alle haveforeningen.

 

Vi påtænker at åbne for vandet den 13/14 marts 2021 hvis vejret tillader det.
Opfordring til alle om at stille op til bestyrelsen.

Missing people eftersøgning af Bjarne.
Bestyrelsen har været i dialog med Missing People og politiet. Der kommer en eftersøgning og hvor alle haver gås igennem. Så snart vi ved dato bliver dette meldt ud.

Det er ikke længe til vi starter op igen.
Stay safe.