Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde i H/F Sønderbro d. 7/4-2021

Referat af bestyrelsesmøde i H/F Sønderbro d. 7/4-2021

Tilstede: Benna, Lisbeth, Flemming, Lasse, Carsten, Dorte, Sanne, Vonni og Steen ( referent)

Benna bød velkommen til det første bestyrelsesmøde i den nyvalgte bestyrelse og håbede på et godt samarbejde. Benna foreslog flg. dagsorden

Dagsorden:

 1. Konstituering af bestyrelsen
 2. Udvalg
 3. Købmand
 4. Toiletvogn 3/ byggetilladelse
 5. Bordet rundt.
 6. Næste møde

1: Konstituering af bestyrelsen

 • Steen blev valgt som næstformand
 • Lasse blev valgt som sekretær
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis 2 år og 1 år vil fremgå af referatet fra generalforsamlingen.

2: Udvalg

 • Ris/ rosudvalget
  • Lasse (ansvarlig), Carsten, Vonni og Lisbeth
  • Der skal især fokuseres på spøgelseshaver
 • Skraldesystemet
  • Mumi vil gerne fortsætte og det syntes bestyrelsen var en god ide
 • Fest/ bøf udvalget
  • Lisbeth ansvarlig
  • o Der er forslag til forskellige aktiviteter, som vil blive annonceret i nyhedsbrevet
 • Kontakt til kredsen
  • Formand (ansvarlig), Næstformand
 • Salg af haver
  • o Sanne (ansvarlig), Flemming, Lisbeth og Vonni
 • Nyt udvalg Brandsikring, kloakering, vand m.m.
  • o Steen (ansvarlig), Flemming
  • o Der skal tages kontakt til kommunen for at få styr på reglerne
   • Når vi ved mere vil vi inddrage evt. interesserede
 1. Købmand
  • Købmanden skal i offentligt udbud
   • o Der er rotter derinde – kommunen kontaktet og der skal styr på det inden udbud
   • o Der skal opsættes en bi måler – Carsten ansvarlig


 • o Købmandsudvalget inddrages 4: Toiletvogn 3/ byggetilladelse:
 • Der skal udarbejdes en byggetilladelse.
  • o Vi betaler os fra det – Benna ansvarlig
 • Der er usikkerhed om tankene er utætte og vi dermed betaler for unødige tømninger.
  • o Vandstanden skal løbende Lasse ( ansvarlig), Carsten og Vonni 5: Bordet rundt:

Benna

 • Vi opkræver 50,- kr. peropkrævning for medlemmer, der ønsker at få tilsendt girokort og ikke vil benytte PBS
 • Rykkergebyrer vil fremadrettet være 150,- kr. Dorte
 • Rengøring af toiletvogn
  • o Mumi har haft ansættelsessamtaler og der er styr på det
 • Måler nr. til Hofor
  • o Vi skal have fremskaffet et. Dorte ansvarlig
 • Jørgen Kirk er i bedring og bestyrelsen besluttede, at give en erkendtlighed til ham og Ken for deres gode arbejde med regnskab m.m.

Carsten

 • Dorte fra vurderingsudvalget har bedt om et møde med bestyrelsen vedr. betaling for vurderinger
  • o Benna skriver til hende

Lasse

 • Varmepumpe til Perlen m.m.
  • o Vi skal have flere tilbud og Flemming bliver involveret i indkøb
 • Vand på plænen
  • o Der er kommet nye pumper, men vandet ryger ikke ud i
   • Vi skal have foretaget en tv inspektion. Lasse ansvarlig
  • Græsslåning
   • o Kommunen vil ikke slå græs mere
    • Vi skal have renoveret græsslåmaskinen og så skal vi prøve at finde frivillige til at slå græsset. Carsten ansvarlig
   • o Vi undersøger, hvorfor kommunen ikke vil slå græsset Steen og Flemming tager det med i snakken med kommunen.


 • Flag


 • o Ini har påtaget sig opgaven


 • Dagrofa

Vi skal have nyt kort. Dorte ansvarlig

Steen

 

 

 

HF Sønderbro 
Bonderosestien 300 B (kontor)
2300 København S.

Konto AL-Bank
5321-0304948

CVR-nummer
64849115


Medlem af kolonihaveforbundet