Referater fra bestyrelsesmøder

Referat af bestyrelsesmøde den 10 Marts 2021

Bestyrelsesmøde 10/3-20210

Deltagere: Mumi, Vonni, Sanne, Dorthe M, Lasse, Benna
Fraværende: Dorthe S.
 
Agenda:
 
Købmand:
 
Købmanden starter på frivillig basis indtil vi har fået den rette forpagter og i samarbejde med festudvalget. Det koordineres med Dueslaget om indkøb af øl/vand Åbningstider bliver kortere og bliver kommunikeret hurtigst muligt. Forpagtningen af købmanden skal slås op igen på vores gruppe så hvis nogen kender nogen.
 
Den nuværende købmand har haft 4 køleskabe + 2 is bokse stående kørende hele vinteren, så der kommer en ekstra regning. Der er ligeledes ikke betalt for tømning af toiletbrønde.
 
For en ny forpagter af købmanden, bestyrelsen anbefaler at der betales for strøm af købmanden, men bestyrelsen anbefaler fri husleje. Dette vedtages endeligt på ekstraordinær generalforsamling.
Der annonceres efter en ny købmand hurtigst muligt.
 
 
Klage
 
Vi har modtaget en klage fra vurdering udvalget og indkalder de pågældende til møde med bestyrelsen hurtigst muligt.
 
 
Generalforsamling:
Der er indkaldt og det er hjælp at hente i perlen både den 18 + 25/3-2021.
 
Personsager
Ikke til referat eksternt
 
Åbning af vand:
Vi åbner får vandet den 13/14-3-2021 Vi starter kl. 9.00 lørdag den 13/3-2021 venligst luk stophanen ellers koster det dkk 500.
 
Bordet rundt:
 
Rengøring af toiletter hver anden dag fra 1. april. Hvis man er interesseret i at gøre toiletter rent, skal søge hos bestyrelsen om jobbet senest den 19/3-2021. Der gøres opmærksom på at man ikke kan ansættes med mindre and udleverer CPR nummer. Det vil være ca. 20 timer pr. uge indtil vi alle er vaccineret for Covid-19.
 
Toilettømning aftales fra gang til gang med Kongelundens kloakservice.
 
Græs på fælles areal skal slås af os selv, Københavns kommune har meldt pas så hvis nogen gider. Send en mail til bestyrelsen.
 
Affalds container skal tømmes hurtigst muligt, det bliver den 7/4-2021. Der arbejdes på en tømning før.
Der er bestilt 2 stk. storskralds container til den 31/3-2021 en i hver ende af haveforeningen.
 
Pumpestation ved toilet 2 skal renoveres, 
 
Fælles arbejde 2/5-2021 kl. 10.00 der er standerhejsning kl. 12.00 hvis Covid-19
 
Vi har fra kred 1 modtaget følgende vedr. forlængelse af lejeaftalen med KK: 
Tak for din henvendelse. Jeg kan oplyse, at forhandlingerne i forbindelse med forlængelse af vores lejekontrakt er langt fremme. Borgerrepræsentationen har anbefalet en forlængelse på 30 år, så det er mange år vi er sikret. Med hensyn til lejeforhøjelse, så vil der komme en stigning i forbindelse med kloakeringen, men denne stigning kommer ikke nu. 
Så snart kredsen ved mere, vil vi sende information ud til vores foreninger.
 
Fra kreds 1
 

HF Sønderbro 
Bonderosestien 300 B (kontor)
2300 København S.

Konto AL-Bank
5321-0304948

CVR-nummer
64849115


Medlem af kolonihaveforbundet