Frugthaven går med sikre skridt mod etablering

Skrevet den 22 Mar, 2021

Frugthaven går med sikre skridt mod etablering

Jordbundsprøverne viste, at jorden, hvor frugthaven skal være, er lettere forurenet - på samme niveau som i resten af København - så der er givet tilladelse til etablering af frugthaven, blot vi tager diverse forholdsregler så som at minimere områder med bar jord.

I forbindelse med ansøgningerne til Københavns Kommune blev det klart, at vi også skal have en tilladelse fra Fredningsnævnet i Regionen, da HF Sønderbro ligger i fredet område. Det viste sig, at vores legeplads (opført i 2012) også mangler en tilladelse fra fredningsmyndighederne, så der blev sendt ansøgning afsted både om anlæg af frugthaven og lovliggørelse af legepladsen. Vores ansøgning er netop gået videre til høring i relevante organisationer. De har svarfrist 4.4. Hvornår vi får vores svar, vides endnu ikke.

Vi har lavet en ansøgning om en tillægsbevilling til Amager Vest Lokaludvalg. Den blev godkendt på deres møde den 23.2. februar, hvor de bevilligede os yderligere 66.474 kr. Vi er meget glade for, at vi nu har pengene til at få træer og buske plantet og kan opsætte et dyrehegn, så vi ikke risikerer, at rådyrene gnaver i de nye planter.

Lokaludvalgets begrundelse lød: "Arbejdsgruppen indstiller et tilsagn. Frugthaven vil være åben for alle, og det er positivt, at en i dag ubrugt græsplæne bliver beplantet. En frugthave er en fremtidsinvestering, der giver mulighed for udendørs aktiviteter og passer dertil godt til lokaludvalgets grønne profil."

Men så dukkede der pludselig endnu en formalitet op. Vores haveforening ligger nemlig i landzone, så der er også brug for en ny landzonetilladelse til både frugthaven og legepladsen.

For nylig har vi også sendt en ansøgning til Friluftsrådet om små 50.000 kr til skiltning, annoncer i forbindelse med åbningen, grejbank med grej til pleje, beskæring og høst, låger i dyrehegnene, frø til blomster mellem træer og buske m.m. Vi afventer svar.

Den 11. marts kom landzonetilladelsen for frugthaven (legepladsen tager lidt længere tid, da der her er tale om 'et anlæg'), så nu er der kun tilladelsen fra Fredningsnævnet tilbage, før vi kan komme i gang med at grave.

Vi håber meget, at vi kan nå at plante, før sommeren, men ...

Tovholder for Frugtpressegruppen
Erik, have 129