Ny frugthave kræver dispensation fra fredning

Skrevet den 23 Feb, 2021

Ny frugthave kræver dispensation fra fredning

Frugttræerne vokser ikke ind i himmelen. I hvert fald ikke uden forsinkelse. Først skulle kommunen lave jord-prøver på fællesarealerne i Haveforeningen Sønderbro, hvor en frugthave med 387 træer og buske var på nippet til at blive plantet. Nu, hvor prøvesvarene er kommet, og der er givet grønt lys til at plante i den forurenede jord, er der opstået endnu en knast. Arealet er fredet, og det kræver en dispensation fra fredningen at etablere frugthaven.

 

Træer trumfer græs

 

Hele H/F Sønderbro ligger inden for det område, der er beskyttet af Kalvebod-kilefredningen. I en udviklingsplan for 2010 -2014 blev området dog udlagt som kolonihaveområde. Men kun selve havelodderne og altså ikke fællesarealet i midten, der derfor stadig er underlagt fredningens bestemmelser. Derfor skal der søges dispensation fra fredningen, da plantningen af en frugthave ændrer områdets karakter. Ændringen er imidlertid til det bedre. Det vurderer i hvert fald Københavns Kommune, der påpeger, at der kun er tale om en græs-plæne, og at der derfor ikke går nogen biologisk værdi tabt. Faktisk tværtimod. Frugtplantagen kan med tid blive både levesteder og føde til forskellige dyr og planter, så der er grund til at tro, at projektet vil øge områdets biodiversitet.

 

Fri leg og minigolf


Ved samme lejlighed skal der gives dispensation til en legeplads, der allerede findes på området. Legepladsen blev anlagt i 2012, men blev dengang ikke vurderet af fredningstilsynet. Til gengæld har Københavns Kommune udtalt, at det ikke var nødvendigt med dispensation for en nærliggende minigolfbane, der blev anlagt i 2001.

 

Behandlingen af dispensa-tionsansøgningen kan tage op til 3-4 måneder. Gruppen bag frugthaven har søgt Amager Vest Lokaludvalgs bydelspulje om 75.974 kroner i støtte til plantning af de allerede indkøbte træer og buske samt til et hegn omkring plantagen. H/F sønderbros kommende frugthave afventer dispensation fra områdets fredning.

 

Læs artiklen i Bryggebladet side 5