Referat fra købmandsgruppen

Skrevet den 22 Feb, 2021

Referat fra købmandsgruppen

MØDE I KØBMANDSGRUPPEN d. 20. februar 2021

Tilstede: Tina Thane, Karina Liebmann Madsen, Yvonne Hintze, Sanne Christensen, Jan Jensen Elniff og Charlotte Østervang.

Ordstyrer: Yvonne Referant: Charlotte

Vi er enige om, at der er et bredt ønske om at HF Sønderbro har et mødested, marketenderi, købmand og/eller café. Drevet af og for fællesskabet. Meget har forandret sig, og vi må nok indstille os på en lidt anderledes konstallation end den, som vi har været vant til. Vi er også enige om, at vi ikke har travlt, da det er vigtigt, at Sønderbros købmand kommer godt fra start og har fællesskabets støtte og opbakning.

Vi lagde ud med at få indblik i kontrakter og foregående kriser. Udelukkende for at kunne danne bedre grobund for fremtiden. Vi anser købmandsgruppens opgave for at være med til at skabe et sundere grundlag før vi forpagter eller ansætter. Men også være med til at slå et slag for fællesskab, ansvar og medindflydelse. Gruppen er frivillig, undersøgende og uden beslutningsmandat.

Vi foreslår, at når bestyrelsen overtager nøglen per 1. april skal fællesskabet i HF drive købmanden på frivillig basis indtil, at vi har fået skabt et bedre grundlag og lavet de forandringer vi ønsker. Og ikke mindst fundet ud af, hvad vi vil og hvordan. Et sundt afsæt med klarhed omkring det fremtidige samarbejde, ønsker og muligheder uanset hvilken model vi vælger er vigtigt. Vi foreslår altså en to-trinsraket med en overgangstid fra 1. april med god tid til at finde ud af, hvilken vej vi skal. Købmandsgruppen er klar på at stå i spidsen for frivillighed og at tage arbejdshandsken på i håb om, at det ville inspirere flere af Sønderbros medlemmer til at melde sig på banen. Vi foreslår i overgangstiden en langt mindre og mere simpel udgave af købmanden/kortere åbningstider. Det kommer til at afhænge af fællesskabets engagement.

1. En runde med oplæg til hvorledes vi ser fremtiden efter overgangsperioden. Der kom tre forslag på bordet:

A. Forpagter:

En købmand udefra som forpagter ud fra den model vi kender, men med mulighed for at fokusere mere på café. Åbningstider, vareudvalg og model er variabler, men stedet drives selvstændig ud fra klare retningslinjer/forventningsafstemning om, hvad det er Sønderbro gerne vil have. Fokus på caféliv og fællesskab. Købmanden skal være indstillet på at være en samlende figur i HF Sønderbro. Gæster/kunder udefra er velkomne, men der må ikke forekomme kommercielle reklamekampagner online. Det er ok med skilte ved stien og hovedvej samt annoncering i vores fb gruppe/side. Købmandens leje går til forskønnelse og vedligeholdes af det nære område omkring købmanden.

 

B. Forsøgsordning:

Foreningen driver købmanden og al overskud går til foreningen. Ansættelse af (driftig og stærk) daglig leder med erfaring. Ansættes af HF til at opbygge marketenderi, café etc. Den daglige leder koordinerer også frivillige Sønderbroer, der tager ansvar og støtter op om arbejdet. Evt i form af et par timers frivillig tjans med samlende (gratis) morgenkaffe og/eller eftermiddagskage. Dvs man kan melde sig til en vagt eller to om måneden eller mere og hjælpe den daglige leder med at falde til, lande i fællesskabet og skabe liv omkring købmanden. Idéen er, at vi selv driver købmanden og føler ansvar og mulighed medindflydelse. Al indtægt går til foreningen, fællesskabet og løft af området omkring købmanden.

 

C. Team & fællesskab:

Foreningen driver købmanden og vi ansætter to-tre personer fra haveforeningen, som sammen vil dedikere tid til at løfte opgaven med at skabe et godt sted, hvor fællesskabet kan blomstre. Alle andre kan byde ind med småentrepriser. En madmor kan f.eks få en timeløn for at lave mad en dag i ugen, men al indtægt/overskud går til foreningen. Det er stadig med det for øje at skabe et sted, som vi selv løfter, men med ledende personer/løftende team. Også i denne model er der brug for støtte og frivillighed.

Forslag A er i tråd med den model vi har nu, men med mulighed for udvikling og fokus på det, der er marked for. Forslag B & C er begge baseret på at fællesskabet vil være med til at løfte opgaven. Det sidste forslag adskiller sig ved at være teambaseret og 100% drevet af os Sønderbroere.

2. I fald der vælges forpagtning: Hvordan overlever man som forpagter i HF Sønderbro? Der er forskellige meninger om, hvad der er muligt og det svært at vurdere uden fagfolk. Det er det, som vi skal have forsommeren til at finde ud af. Åbent regnskab er en del af løsningen fremover således, at det kan danne rammen om vurdering af muligheder. Vi tænker ikke at marketenderiet er en lukrativ forretning men mere en livsstil. Vi er enige om, at der skal slækkes på de lange åbningstider i ydersæsonen.

3. Etablering af baggrunds- og visionsgruppe (officiel nedsættelse af et købmandslaug), der skal støtte købmanden eller daglig leder i at forstå vores kultur og ønsker. Gruppen kan også støtte op om frivillighed og hjælpe købmand/ansat med at blive en del af fællesskabet. Gruppen kan også fungere som diplomatisk støtte til løsning af konflikter og stå til rådighed for almindelig forvirring, spørgsmål og idéer. Altså aflaste bestyrelsen i nært og transparent samarbejde.

Uanset hvilken model der besluttes mener vi, at frivillighed/opbakning fra foreningens medlemmer og det brede samarbejde med eksempelvis festudvalg og Dueslaget er vigtigt:

 

AT VI VÆLGER FÆLLESSKABET OG LØFTER OPGAVEN SAMMEN.

 

4. Som allerede nævnt er vi helt enige om, at der er brug for et samlingssted som købmanden. Indtagelser af alkohol flyttes ifølge vedtægterne væk fra indgangen til købmanden, og vi skal have lavet flere indbydende flotte blomstrende hyggekroge med læhegn og læ for regn. Og duge på bordene. Der skal være plads til alle og alle skal føle sig inkluderet og velkommen.