Nyt fra Sikkerhedsgruppen

Skrevet den 11 Dec, 2020

Nyt fra Sikkerhedsgruppen

Tak for det store fremmøde til de to sikkerhedsmøder den 25. oktober, som vi heldigvis lige nåede, før forsamlingsforbuddet på 10 personer trådte i kraft. Møderne viste stor, fælles vilje til at gøre, hvad vi kan, for at reducere indbrudene herude.

 
På møderne opdelte vi foreningen i 4 områder: Øst, Syd, Vest og Øen, og alle sønderbroere er hermed opfordret til at gå runder i deres område i løbet af vinteren 1-2 gange om måneden eller så tit, det nu er muligt, både om dagen og aften/nat. En runde vil sige at gå ned ad alle stierne i dit område, skabe liv, tiltale folk, man møder, og holde øje med uregelmæssigheder.
 
OBS: Man må ALDRIG gå ind i andres haver, med mindre man har en helt klar aftale med ejeren om det.
 
Planen var, at de fire områder derpå skulle afholde opfølgende møder, hvor man kunne aftale nærmere, men grundet corona har det ikke været muligt. Alligevel er der mange, der jævnligt går runder, og flere har fortalt, at de rent faktisk har lært nye sønderbroere at kende, fordi de faldt i snak, mens de hver især gik deres runde.
 
Et andet initiativ, der skal mindske indbrudene herude, er at vanskeliggøre adgangen til foreningen, fx ved opsætning af bomme og hegn. Sikkerhedsgruppen er i fuld gang med at undersøge mulighederne og er ved at indhente tilbud og priser. Vi har allerede fået en positiv tilbagemelding fra kommunen, der gerne ser, at vi gør det sværere for indbrudstyve herude. Gruppen vil udarbejde et konkret forslag, der bliver fremsat på generalforsamlingen til marts.
 
 
Sikkerhedsgruppen
Bente have 245, Tina have 31, Helle have 17,
Helle have 234, Sys og Erik have 174 & Emil have 284
 
OBS:
Ring 112, hvis du opdager tyve, der stadig er i foreningen.
Ring 114, hvis du vil anmelde et indbrud, men gerningsmændene ikke længere er her