Info til ventelisten

Hvad er det egentilg, du er skrevet op til?

Først og fremmest står du på venteliste til at købe et kolonihavehus på lejet grund. Ledige huse bliver tilbudt til ventelistens medlemmer i rækkefølge. Selvom du takker nej til et tilbudt hus, beholder du din plads på ventelisten.

Afhængigt af husets stand og størrelse vil prisen typisk ligge fra 30.000 kr. til 150.000 kr. Der er enkelte huse, der er billigere eller dyrere, men uanset om prisen er lav eller høj, kan du forvente at skulle ofre både penge og knofedt, før huset kommer til at fungere for dig. Mange huse er over 40 år gamle og bygget efter datidens standarder, og en del af de huse, der bliver sat til salg, er desværre forsømte og/eller har stået tomme igennem en eller flere sæsoner.

Enkelte huse er i så dårlig stand, at de nok er bedst tjent med at blive revet ned. De vil kunne overtages uden beregning (ud over et indmeldelsesgebyr til foreningen) mod at du selv står for nedrivning og bortskaffelse.

Når du køber et hus i HF Sønderbro, bliver du samtidig medlem af foreningen og skal betale leje for den grund, huset står på. De fleste grunde er på 300 m2, men nogle er større og ganske få er lidt mindre. Havelejen på pt 550 kr per måned er ens for alle havelejere uanset størrelsen af grunden, og alle medlemmer har lige mange stemmer til generalforsamlingen.

Når der udbydes huse til salg, har nuværende havelejere fortrinsret efter anciennitet i foreningen. Haveskifte kan først finde sted efter 3 års medlemskab. Vores erfaring er, at ’de gode huse’ går til medlemmer med både 20, 30 og 40 års anciennitet, og at de så godt som aldrig går til et nyt medlem eller til et medlem med under ti års anciennitet.

Hvad skal du overveje?

Alle huse og grunde er forskellige, og ikke alle passer til alle mennesker. Vi opfordrer derfor til at overveje, om et tilbudt hus nu også er det rigtige for dig og din livssituation. Se på husets stand og gør op med dig selv, om du har tiden og midlerne til at istandsætte det. Tænk over, om du hellere skal vente, til der kommer et hus, der passer bedre til dig, eller til du har fået sparet op til renovering/nybyggeri. Overvej også, om du er et sted i dit liv, hvor du har tiden og lysten til kolonihavelivet. Som nævnt ovenfor vil du ikke miste din plads på ventelisten, selvom du gentagne gange siger nej til et tilbudt hus.

Bemærk at HF Sønderbro er en kolonihaveforening med såkaldte ’overnatningshaver’. Det betyder, at overnatning er tilladt i perioden april til oktober, mens det ikke er tilladt at overnatte i husene i foreningen i vinterhalvåret fra november til marts.

Hvad får du - ud over et hus på lejet grund?

Der er ført vand frem til grundene, og mange havelejere har ført vandet ind i deres huse. Vandet er fremført i rør, der ikke er frostsikrede, så der lukkes for vandet i vinterperioden. Nogle af haverne har indlagt el, de øvrige haver har mulighed for at få lagt el ind for egen regning. Grundene er ikke kloakerede, men Københavns Kommune, som vi lejer jorden af, har annonceret, at samtlige overnatningshaver i kommunen skal kloakeres inden for en overskuelig årrække. Hvad det kommer til at betyde for foreningens og den enkelte havelejers økonomi, vides endnu ikke.

Ud over din egen have får du adgang til en række fællesfaciliteter. Der findes fællestoiletter med træk og slip fem steder i foreningen. De er åbne i havesæsonen fra april til oktober; et enkelt toilet har vinteråbent. Vi har et festlokale, som kan lejes til private arrangementer. Det anvendes også til fællesaktiviteter for foreningens medlemmer, så som yoga og foredrag. Vi har købmandsbutik, tv-stue, petanquebane, fodboldbane, frugthave, bålplads, festtelt, legeplads og meget andet. Og så ligger vi skønt ud til havnen og Amager Fælled og alle de muligheder, det giver.

Hvad indebærer det at være medlem af HF Sønderbro?

Sammen med ovenstående herligheder erhverver du også et medlemskab af et fællesskab. Den relativt lave pris for et kolonihavehus på lejet grund med adgang til fællesfaciliteter og den relativt lave haveleje forudsætter, at vi i fællesskab løser en række praktiske opgaver. Der er fællesarbejde to gange årligt, og ud over bestyrelsen er der en række arbejdsgrupper, der kun kan fungere, fordi mange af foreningens medlemmer lægger mange timers frivilligt arbejde i dem. Det drejer sig om vedligehold og oprydning af vores fire miljøstationer og fællesbygninger, festudvalg, avisgruppe, frugthavegruppe, sikkerhedsgruppe, sangforening, tv-stue, fællesspisning, træpleje, årlig udflugt m.fl. Hvis du selv har en god idé til en fælles aktivitet, er det sandsynligt, at den kan føres ud i livet.

Kolonihavebevægelsens opståen har sin forankring i arbejderbevægelsens tanker om fællesskab, og det fællesskab findes stadig i stor udstrækning i HF Sønderbro. Her i foreningen kommer vi hinanden ved og løfter i fællesskab, vi hilser på hinanden, når vi mødes på stierne, vi taler sammen og hjælper hinanden, vi lærer hinanden at kende, vi fester sammen, vi viser hensyn til hinanden, fordi vi bor tæt.

Hvad kan du forvente af din ’investering’?

Du kommer ikke til at tjene penge på at købe et kolonihavehus på lejet grund i HF Sønderbro. Faktisk tværtimod. Alle salg af huse afvikles gennem bestyrelsen, prissætningen følger Kolonihaveforbundets vurderingsregler, og alle husene udbydes til ventelisten, så du må ikke selv finde en køber eller forhandle pris. Du har således ingen mulighed for at påvirke salgsprisen, som udelukkende er baseret på husets stand og størrelse.

Hvis du vedligeholder dit hus, kan du håbe på at få dine penge tilbage minus en årlig afskrivning. Hvis du bygger om, til eller nyt, kan du ikke forvente at få de penge, du har brugt, retur - ikke engang for materialerne. For at undgå at havepriserne stiger for meget, har Kolonihaveforbundet nemlig fastsat dels en maksimal bebyggelsesprocent, dels en maksimalpris pr bebygget m2. De priser er fastsat på et niveau, der skal muliggøre, at de fleste i princippet bør have råd til en kolonihave.

For god ordens skyld oplyses, at det ikke er en mulighed, at vi melder os ud af Kolonihaveforbundet eller undlader at følge dets regler. Det er Kolonihaveforbundet, der har underskrevet lejekontrakten med Københavns Kommune, så hvis foreningen HF Sønderbro melder sig ud af Kolonihaveforbundet, mister vi samtidig retten til at anvende vores område.


HF Sønderbro 
Bonderosestien 300 B (kontor)
2300 København S

Konto AL-Bank
5321-0304948

CVR-nummer
64849115


Medlem af Kolonihaveforbundet