Indkaldelse til GF 2015

H/F SØNDERBRO
Amager Fælled

                                          

                                                                              København, den 22. februar 2015.                

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Tirsdag den 24. marts. 2015. Kl. 19.00

I CIK’s lokaler. Bådsmandsstræde 20. 1. sal.

1407 København K.

Dagsorden:

 1. Valg af to dirigenter.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Regnskab / medsendt.
 5. Indkomne forslag / medsendt.
 6. Godkendelse af budget & haveleje / medsendt.

 

 1. 7.Valg ifølge vedtægterne:
 2. Formand Brian Birkling / modtager ikke genvalg.
 3. Bestyrelsesmedlem, Henning Hassel / modtager genvalg.
 4. Bestyrelsesmedlem, Elsebeth Kristiansen / modtager genvalg.
 5. Bestyrelsesmedlem, Kuno Hansen/ modtager ikke genvalg
 6. Bestyrelsessuppleant, Connie Jensen
 7. Bestyrelsessuppleant, Maria Taglioni
 8. Revisor, Tom Olsen / modtager genvalg

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af H/F Sønderbro, samt gæster inviteret af bestyrelsen.

Fuldmagt accepteres ikke ifølge foreningens vedtægter.

 

Denne indkaldelse er samtidig en påmindelse om, at der vil blive åbnet for vandet den 28 og 29 marts, ellers når vejret tillader det. Så husk allerede nu at lukke for jeres stophaner.

 

 

P.B.V.

Brian Birkling / formand