Indkaldelse til GF 2014

H/F SØNDERBRO
Amager Fælled

                                          

                                                                              København, den 22. februar 2014.                

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Tirsdag den 25. marts. Kl. 19.00

I CIK’s lokaler. Bådsmandsstræde 20. 1. sal.

1407 København K.

Dagsorden:

 1. Valg af to dirigenter.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Regnskab / medsendt.
 5. Indkomne forslag / medsendt.
 6. Godkendelse af budget & haveleje / medsendt.

 

 

 

 

                 7 Valg ifølge vedtægterne:

 1. Kasserer, Benny Pedersen / modtager genvalg.
 2. Bestyrelsesmedlem, Clay Larsen /
 3. Bestyrelsesmedlem, Winnie Ottosen / modtager genvalg.
 4. Bestyrelsessuppleant, Connie Jensen / modtager genvalg
 5. Bestyrelsessuppleant, Maria Taglioni
 6. Revisor, Gitte Taglioni / modtager genvalg
 7. Revisorsuppleant, Petter Künell

Vurderingsudvalg:    

Bent Kühn, Søren Palm, Villy Lauridsen, Et bestyrelsesmedlem

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af H/F Sønderbro, samt gæster inviteret af bestyrelsen.

Fuldmagt accepteres ikke ifølge foreningens vedtægter.

 

Denne indkaldelse er samtidig en påmindelse om, at der vil blive åbnet for vandet, når vejret tillader det. Så husk allerede nu at lukke for jeres stophaner.

 

 

P.B.V.

Brian Birkling / formand.