GF 2013

Generalforsamling 2013, Beretning

H/F Sønderbro.

Bestyrelsens beretning.

Velkommen:

Hjertelig velkommen til Sønderbro's 37. generalforsamling. Og velkommen til vores gæster, Hr. Leif Andersen, som har været os behjælpelig med kontakten til disse lokaler, velkommen til Hr. Jørgen Sandal som er bestyrelsen forslag til dirigent rollen, i samarbejde med Steen Bosen.

Bestyrelsen vil i denne beretning tale om sæsonen 2012, og ikke mindst lidt om den kommende sæson 2013, samt prøve at komme omkring de mange forskellige aktiviteter, der røre sig i H/F Sønderbro.

Bestyrelsen håber generalforsamlingen bliver god og udbytterig for alle.

Lejekontrakten med Kommunen:

I beretningen på sidste års generalforsamling, kunne bestyrelsen berette, at foreningens lejekontrakt med kommunen endnu ikke var underskrevet, samt at der på dette tidspunkt var gået mere end 1 år siden vi i hastværk skulle tage beslutningen om vi ville tilslutte os den nye kontrakt.

Men den 2/11 2012 blev foreningens genudlejningskontrakt endelig underskrevet, og vi ved derfor nu hvordan vi er stillet frem til år 2025. hvor der skal forhandles ny lejekontrakt imellem Kolonihaveforbundet og Kommunen.

Veje /Popler/ Græsplænen:

Ifølge den nye lejekontrakt imellem kommunen og kolonihaveforbundet, står der i § 8. At vi i H/F Sønderbro nu selv skal ren og vedligeholde alle arealer af vores forening, det er derfor os selv der skal forestå dette arbejde. Men det er der ikke noget nyt i, da kommunen ikke har vist sig i vores forening igennem flere år.

Det være sig – vedligeholdelse af stier/veje – fældning/beskæring af træer og buske – græsslåning - renholdelse – pumpestationer/dræn , osv.

(Dog må fældning af store træer kun ske efter kommunens anvisninger.)

Pligtarbejde:

Kommunen har trods deres forpligtelser ikke overholdt disse i mange år, og for nogle år siden opfandt Peter Kühnel,derfor begrebet "frivilligt pligtarbejde "

Vi har derefter siden afholdt "frivilligt pligtarbejdsdag" hvert år i forbindelse med standerhejsningen.

Men vi i bestyrelsen lage mærke til at det var de samme ca. 40 haver der var mødte op hvert år, (og stor tak til jer)

Når vi i bestyrelsen mødte og kom i tale med medlemmer som vi desværre ikke ser til "frivilligt pligtarbejde" så spurgte vi så hvorfor man ikke kom.. om det var fordi de ikke ville være sociale med deres medkolonister, eller om det er fordi man synes vi i vores forening skal bruge mange penge på fremmede arbejdskraft, og man ikke vil være med til at holde omkostningerne nede.

Eller om det var fordi man bare er ligeglad.

Men hertil svarede de fleste: at de skam gerne ville deltage, men at de helt tilfældigt og desværre skulle noget andet den dag der er "frivilligt pligtarbejde"

Vi blev derfor i bestyrelsen enige om at vi i sæson 2012 ville afholde 3 dage med "frivilligt pligtarbejde" så alle havde en mulighed for at deltage, og ingen medlemmer skulle have dårlig samvittighed fordi de "helt tilfældigt" skulle til onkelmorfar's fødselsdag, den dag der er "frivilligt pligtarbejde"

Vi kan efterfølgende konstatere at, vi udover de faste deltagere, til stor glæde også fik en del nye ansigter at se. Men vi kunne stadig godt tænke os at se nogle flere.

Til jer der var med, vil jeg sige rigtig mange tak for at, i ville være med til nogle hyggelige dage hvor man i fællesskab fik ryddet op i foreningen, og ligeså vigtigt, var med til at fremme det sociale fællesskab i vores forening.

Vi vil derfor også i denne sæson 2013 igen afholde 3 dage med "frivillig pligtarbejdsdag" så alle igen i år har mulighed for at deltage.

Der vil blive afholdt "frivilligt pligtarbejdsdag" på disse datoer:

28/04 – 16/06 – 11/08.

Alle dage starter vi kl. 10.00 hvor vi mødes på pladsen foran Bøffadet.

Hvis man alligevel ikke har mulighed for at deltage på disse datoer, så er der jo også vores hovedvej rundt i foreningen.

De sidste 4 år har det været Brian købmand der har knoklet og holdt vejen ved lige, men desværre har vores købmands par valgt at stoppe.

Bestyrelsen har tidligere undersøgt hvad det vil koste at få vejen skrabet og lappet, og det løb op i ca. kr. 75 000,00 for 1 gang.

Derfor vil der blive rig mulighed for at, man kan tage sin trillebør og en skovl, og så bruge en halvtime af gangen med at lappe huller. Bestyrelsen vil sørge for at der langs vejen vil blive lagt bunker med vejbelægning som man kan tage fra.

Man kunne forstille sig at man gik sammen sti for sti, og lapper det stykke vej der er ud for ens egen sti.

For
at holde vores omkostningerne på ren og vedligeholdelse nede, opfordrer bestyrelsen til at alle deltager!

Dræn:

For vi har jo også vores dræn som skal vedligeholdes.

Efter stormfloden for et par år siden fik vi undersøgt drænet i den østlige del af foreningen.

Den undersøgelse viste at vores dræn på visse steder godt kunne trænge til udskiftning, og andre steder var der skader som skal udbedres.

Dræn er meget dyrt at få lavet, vi må derfor få lavet lidt af gangen, og selvfølgelig starter vi med de steder hvor drænet er gået direkte i stykker.

Desværre var det i perioden (ca. 1år) efter den store oversvømmelse, næsten umuligt at finde et firma der havde tid til at komme og arbejde for os, de ville hellere arbejde for de store forsikringsselskaber, bare det at finde et firma der havde tid til at lave tanken ved perlen var svært.

Vi har dog fået udbedret de værste skader på drænet, det var bla. ud for Svanestien og ved vores pumpebrønd.

Vi vil selvfølgelig fortsætte arbejdet med at vedligeholde drænet.

Ris og ros:

Som alle de foregående år har ris og ros udvalget været foreningen rundt, og vi kan konstaterer at der i vores forening, efterhånden hersker en vis form for ukrudts- anarki.

Bestyrelsen skal derfor opfordre til at man efterlever ordensreglerne.

For der bliver skrevet mange breve, som der skal følges op på osv.

Dette er meget tidkrævende for ris og ros udvalget.

Reglerne omkring pasning og pleje af vores haver, samt sti og vej ud for egen have, er ordensregler der lavet af os selv.

Så det mindste vi kan gøre er at, leve op til vores egne ordensregler.

Havepræmier:

Men heldigvis bliver størstedelen af vores haver passet og plejet, hvor man kan se at man nyder sommeren med jord under neglene osv.

Derfor kunne vi også i sæsonen 2012 uddele havepræmier til de flotteste haver, samt havepræmie til den mest miljøvenlige have.

Det er som bekendt jer medlemmer, der indstiller de haver som i synes der er så flotte at, i mener den kan tåle at blive præmierede.

Karins have blev sidste år indstillet af en nabo, til havepræmie for at være den mest miljøvenlige have.

Karin blev derefter udvalgt af forbundets havekonsulent, og fik præmie for at være den mest miljøvenlige have, dette er ikke sket før i H/F Sønderbro.

Og det er heller ikke sket før i hele kredsen.

Så rigtigt stort tillykke til Karin der som den første nogensinde fik miljøpræmie i H/F Sønderbro og i hele kreds 1.

Plantebyttedag / Have vandring:

Står man lige og mangler en staude eller et godt råd, vil der igen i denne sæson, være en dag med havevandring, og en plantebyttedag.

Datoer for disse dage har vi endnu ikke fået, men der kommer opslag som vil blive ophængt i vores udhængs skabe.

Så hold øje med opslagne!

Standerhejsning/standerstrygning:

Der vil i år også blive afholdt standerhejsning og standerstrygning.

Standerhejsning er den 28/4-13 kl. 12,00 i umiddelbart forlængelse af vores første "frivilligt pligtarbejdsdag" som tidligere nævnt starter allerede kl. 10,00

Og standerstrygning vil blive afholdt den 28/9-13 kl. 12,00

Festudvalg:

Standerhejsning, standerstrygning, skt. Hans og sommerfester er der i H/F Sønderbro tradition for.

Desværre oplevede vi at der på sidste års generalforsamling ikke var nogen der ville stille op til festudvalget, og vi fik derfor ikke valgt noget festudvalg.

Det var derfor med en kedelig og trist undren, vi tog hjem efter sidste års generalforsamling.

Hvor vi tænkte at det var utroligt at der ud af 288 haver, slet ikke skulle være nogen der ville være med til at fremme det sociale fællesskab i vores forening, ved at være med til at lave gode arrangementer til stor glæde for alle os andre i H/F Sønderbro.

Men sådan skulle det åbenbart være.

Heldigvis var der en lille flok af medlemmer der gik sammen og afholdte disse arrangementer, og det skal i have et kæmpe stort Tak for.

Når der senere på dagsordnen er valg til festudvalg, håber vi i bestyrelsen at der i forsamlingen er nogen der vil være med i et nyt festudvalg, og være med til at fremme fællesskabet i vores forening.

H/F Sønderbro er så privilegeret at have et meget stort friareal, hvor der er plads til sommerfester osv. Vi har også telt, Bøffadet, roulette og boder.

Så et evt. nyt festudvalg kommer ikke til at starte på bar bund, og jeg er sikker på at de der har været med i festudvalget førhen, er klar med et godt råd eller to.

Så vi ikke igen i år, skal en sæson igennem uden et festudvalg.

Havnetunnel:

Angående havnetunnelen er der intet helt konkret endnu. Der har været forskellige forslag på bordet, men intet der er vedtaget. Hvis der kommer noget konkret, hvor det går ud over haveforeningen vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Perlen:

Og nu vi taler om fester, så har vi vores festlokale Perlen, og Perlen er meget populær og er næsten altid lejet ud.

Man skal derfor være i meget god tid hvis man vil leje perlen.

At Perlen ofte er lejet, slider det selvfølgelig også en del på inventar osv. Vi har derfor igennem de sidste par år udskiftet en del af hvidevarerne, samt udskiftet gulvet i køkkenet da der var råd i.

Det er nu også muligt at bestille leje af lokalerne over internettet.

Købmand:

I samme bygning som perlen har vi foreningens købmandsbutik.

Og siden 2007 har det været Sanne og Brian der har været foreningens købmands forpagtere. Men af personlige årsager har de desværre valgt at, opsige deres forpagtningskontrakt.

Vi har derfor fået ny købmands forpagter, så når sæsonen starter, vil det være Pia Larsen der som ny forpagter, vil byde jer velkommen i købmandsbutikken.

Pia har fortalt at hun åbner til påske.

Tag derfor godt imod Pia, og hvis din ønskede vare ikke er på hylderne, vil hun med garanti sørge for at hun har varen hjemme næste gang du handler, hun skal lige lære hvad behovet er i vores forening.

Så vi siger derfor, hjertelig velkommen til Pia.

Kongres:

I september 2012 afholdte kolonihaveforbundet for Danmark, kongres.

Kongressen blev afholdt i Aarhus, der var 32 indkommende forslag til kongressen, hvoraf de fleste var forslag til ændringer i vedtægterne, samt en del forslag til ændringer i vurderingsreglerne.

Bla. Kan vi i dag overdrage vores have op og ned i lige linje, når vi er i live. Og ikke som tidligere kun ved dødsfald.

Alt i alt, var det en god kongres

Containere:

Sidste sæson fik vi endelig en aftale i hus med kommunen omkring afhentning af vores grenaffald, vi fik etableret 4 pladser til afhentning af grenaffald i stedet for den "ene" container vi ellers havde fået til rådighed af kommunen. Og det ser ud til at der er blevet taget godt imod denne løsning hos os alle, selvom det ikke er alt for kønt at se på. Men kommunen ønskede ikke at vi satte et lille hegn omkring, kun at vi lavede en fast bund.

I starten havde vi dog lidt problemer med at, der var plastik i bunkerne. Jeg skal derfor gøre opmærksom på at, hvis man samler grenaffald i sække, så skal det være papir sække og ikke plastik.

Vi har også vores containerpladser ved vores toiletbygninger. Vi ser desværre at man bruger disse containere til storskrald, men containere er kun til køkkenaffald. Storskrald skal i den store container som kommer med jævne mellemrum hen over sæsonen, og der vil være opsat opslag hver gang, men har man revet et helt hus ned, må man altså selv anskaffe sig en container.

Jeg ligeledes gøre opmærksom på at, vores køkkenaffalds containere ikke bliver tømt uden for havesæsonen, og derfor ikke må bruges om vinteren.

Vinterbeboelse:

Dette gælder også hvis man ulovligt har valgt at bo i haven om vinteren. Kommunen har bedt os oplyse at, vinterbeboelse er ulovligt i henhold til foreningens kontrakt med kommunen, samt foreningens vedtægter.

Forsikring:

Herfra vil resten af denne beretning bestå af nogle praktiske oplysninger. Jeg skal starte med at gøre opmærksom på at, der ifølge vores lejekontrakter. Så skal vi alle have en brandforsikring på vores huse. Så har man ikke en forsikring, skal man altså skynde sig at få en. For går det helt galt, og flere huse brænder, ender man med at være personlig ansvarlig.

Vandlukning:

Sidste efterår viste det sig at, der var lidt forvirring omkring vandlukningen, fordi der nogle steder i foreningen var vand og andre steder ikke var vand.

Men da vi skulle lukke for vandet var der flere steder hvor vandlåsen ikke virkede, og vi derfor ikke kunne lukke før kommunen lukkede for hovedehanen. Vi har udskiftet vandlåsen de steder hvor de ikke virkede.

Foreningens rørsystem er gammelt og nedslidt, men vi vedligeholder det løbende, men desværre kan nedbrud ikke helt undgås.

Vandlukningen er fremover i uge 43.

Til gengæld er vandåbning først når vejret tillader det, altså når frosten har sluppet Danmark.

Husk derfor at lukke for vandhanerne/stophanerne i jeres haver.

Stophaner:

Har du endnu ikke fået opsat stophane i din have, så er det i år sidste chance, fremover vil det udløse en bod for manglende stophane i egen have.

Venteliste/vurdering:

Vores venteliste er nede på 31. Opskrevende, så det rykker en smule for hvert år. Foreningens vurderingsudvalg gør et rigtigt godt arbejde, og de rykker ud når behovet opstår. Vi i bestyrelsen vil derfor sige tak til udvalget, og vi håber at i vil fortsætte det gode arbejde.

Byggeregler:

Det er vigtigt at, hvis du påtænker at bygge om eller bygge nyt, så skal der indhentes en byggetilladelse, kom derfor op på kontoret og få et sæt af foreningens/kommunens byggeregler, på den måde kommer vi ikke i den situation, at byggereglerne bliver overtrådt og du/i kommer til at rive noget helt nyt ned igen, det ville jo være smadder ærgeligt.

Referatet:

jeg skal til afslutningsvis gøre opmærksom på, at referatet af denne generalforsamling og en skriftlig udgave af denne beretning vil kunne afhentes på foreningens hjemmeside, på foreningskontoret i kontortiden, eller hos købmanden i dennes åbningstid.

Den vil ikke blive sendt ud med posten.

Stor tak til alle jer der gør en stor indsats, der gør livet i H/F Sønderbro rart for alle os andre.

Tak for ordet.

Rigtig god generalforsamling.