GF 2013

Generalforsamling 2013, Referat

H/F SØNDERBRO

AMAGER FÆLLED

REFERAT AF 37. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

TIRSDAG DEN 26. MARTS 2013.

i CIK´s lokaler i Bådsmandsstræde 20.

Til stede var repræsentanter fra 90 haver, svarende til 31,3 % af haveforeningens medlemmer.

Formand Brian Birkling bød velkommen, og meddelte at der er inviteret to gæster, nemlig Jørgen Sanddahl og Leif Andersen, begge fra Nokken.

Ad.1) Valg af to dirigenter:

Brian foreslog Steen Boesen og Jørgen Sanddahl som dirigenter

Steen Boesen (have 285) og Jørgen Sanddahl blev valgt. Steen takkede for valget på dirigenternes vegne, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad.2) Valg af Stemmeudvalg:

Gunbritt have 67.

Leo Have 73.

Gitte Have 172.

Marie Have 195.

Kim Have 211.

Heidi Have 226.

Ad.3) Bestyrelsens beretning.

Formanden aflagde beretningen på bestyrelsens vegne. (Beretningen er vedlagt bagest i referatet.)

Debat:

Inge, have 241. Angående bus 250S. Dens stoppested ved haveforeningerne og stop ved Sjællandsbroen, samt den køreplan. Har haft en brevveksling med Københavns kommune og Movia. Det er svært at få sine ønsker igennem, og anbefaler at lejerne klager til Movia, så der kan blive bedre forhold, herude med busserne.

Benny, kasserer, Meddelte, at man nu skal bestille leje af "Perlen" på vores hjemmeside. Man skal huske at meddele flytning, dette kan også gøres på hjemmesiden. Manglende flytningsmeddelse udløser en bod på 100kr.

Jenny, have 159. Havde i 2012, fire indbrud, og var blevet opsagt af Codan, og igen et i år, hvor de blandt andet stjal en ny generator. Ønskede telefonnumre til de nærmeste naboer, og ellers forslag, der kunne begrænse indbruddene.

Poul, have 34. Om mulighederne for kameraovervågning.

Lasse, have 196. Anbefalede en GMS alarm, som koster ca. 1000. kr. Så fik han hurtigt at vide, hvis der var uvedkomne i huset.

Brian: Telefonlister og alarmer er ok. Om kamera overvågning kan der være delte meninger.

Beretningen blev enstemmigt godkendt

Ad.4) Regnskab:

Benny gennemgik regnskabet.

Regnskab godkendt.

Ad. 5) Budget og haveleje.

Benny gennemgik budgettet, hvor købmanden nu skal betale husleje og el igen, havelejen bliver derfor kr. 450;00 pr. måned.

Budget godkendt.

Ad.6) Indkomne forslag.

1. Ny trykt telefonliste ønskes etableret. GODKENDT.

2. Forslag til etablering af æblemosteri i Sønderbro.

Petter begrundede sit forslag. Havde allerede lovning på brugsting fra lejere.

Bestyrelsen kunne ikke gå ind for forslaget, da man ikke kan påtvinge købmanden at skulle sælge mosten.

Lasse 196, var tilhænger af forslaget, men der er meget, der mangler ved etableringen.

Kim, have 211. Kunne ikke forstå at haveforeningen skal have udgift. Da bådebroen blev bygget måtte folk, der etablerede den, selv betale. Hvad bliver det næste? Ølbryggeri (stor jubel)

Peter, have 134. Vi låner en presse af Erik have (129) der har tilgang til en, men man skal selv rengøre pressen. Snak med ham.

Forslaget forkastet

Ad. 7) Valg:

A: Formand: Brian Birkling blev genvalgt.

B: Best. medlem: Henning Hassel blev genvalgt.

C: Best. medlem: Elsebeth Kristiansen blev genvalgt.

D: Best. medlem: Kuno Hansen blev genvalgt.

E: Best. supl.: Connie Jensen blev genvalgt

F: Best. supl.: Maria Taglioni blev genvalgt.

G: Revisor: Tom Olsen blev genvalgt.

H: Revisor: Gitte Taglioni blev genvalgt.

I: Revisorsuppleant: Kim Pedersen

Revisorsuppleant: Petter Künell.

J: Vurderingsudvalg: Bent Kühn.

Søren Palm.

Villy Lauridsen.

Vurderingssuppleant: Peter Johansen

Festudvalg:

Lasse, mente at der bør være fester til SKT. Hans, sommerfest og når flaget skal op og ned. Ville ikke stå for det hele, men Han selv, Bent og Lisbeth ville gerne være med, og så se, om der var andre der ville hjælpe til.

Maria, var sikker på at, til sommerfesten ville der være mange, der godt ville hjælpe til.

Dirigenterne takkede for god ro og orden.

Steen Boesen ( dirigent) Jørgen Sanddahl. (dirigent)

Brian Birkling. (formand) Henning Hassel ( referent)