GF 2009

Referat fra ekstraordinær GF den 3/10-2009

Tilstede 138 stemmeberettigede

Formanden byder velkommen.

Steen Boelsen vælges til ordstyrer.

Mumi Kristiansen tager referat.

Godkendelse af indkaldelse

Flere var på talerstolen for at protestere over den sene indkaldelse , og sen modtagelse af EL-udvalgets skriftlige overslag.

Steen Boelsen orienterede om at indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ifølge H/F Sønderbros regler er 8 dage før afholdelse, og at EL-udvalget først afleverede deres papirer ½ time før ekstraordinær generalforsamling.

Dirigenten påpeger også at det kun er en afstemning om udvalgene skal fortsætte deres arbejde, da al økonomi skal besluttes på ordinær generalforsamling.

Bade-vaskevogns udvalget v/ Karin

Karin gennemgår det skriftlige oplæg, og påpeger også de mange usikre økonomiske faktorer.

Der var flere indlæg for og imod.

Afstemning ved håndsoprækning

Flertal for at nedlægge udvalget.

El-udvalget v/Peter

Peter beklager den sene uddeling af el-tilbuddet.

Hvis 80 haver tilslutter sig vil Dong lægge hovedledningen gratis og det vil koste den enkelte 30.000 kr at få stikket ind i huset.

Der var livlig debat for og imod, mange frygtede huslejestigning eller om det vil koste noget for de haver der vælger el fra.Nogle påtalte den rene energi vi (næsten alle) har fra solceller og andre de forurenene generatorer.

Steen Boelsen understregede at afstemningen kun handlede om udvalgets fortsatte arbejde.

Afstemning ved håndsoprækning.

Flertal for udvalgets fortsatte arbejde.

El- udvalget ville gerne udvides med en fra bestyrelsen og evt. flere havelejere

[widgetkit id=5]