GF 2008

Generalforsamling 2008, Beretning

HF Sønderbro

Bestyrelsens beretning, 2008.

Velkommen til denne vores 32. generalforsamling i HF Sønderbro. Jeg håber at vi endnu engang får en god og udbytterig generalforsamling.

Hvis I ser på dagsordenen vil I kunne se, at vi i år har valgt at stryge punktet "Eventuelt". Det vil sige, at I skal HUSKE at komme med alle jeres gode kommentarer, ros og ris, allerede under det punkt som vi er i gang med nu. Altså når ordet bliver givet frit efter denne beretning.

Inden vi når til dagsordenens punkt om valg til bestyrelse og suppleanter, vil jeg gerne OPFORDRE jer til, allerede nu, at overveje nye mulige emner til bestyrelsen. Vi har udregnet bestyrelsens gennemsnitsalder til at være et godt stykke over de 60 år – det vil altså sige, at bestyrelsen er godt på vej til at uddø på helt naturlig vis!! :-) Derfor vil vi gerne opfordre yngre kræfter – og meget gerne småbørnsforældre – til at stille op!

Jeres forslag til nye bestyrelses-emner er i VELKOMMEN TIL AT AFLEVERE SKRIFTLIGT oppe ved dirrigenterne. På denne måde gør vi det nemmere både for jer, og for dirrigenterne.

Siden generalforsamlingen sidste år har bestyrelsen – sammen med Steen Boesen - brugt en del kræfter på arbejdet med at forny vores gamle vedtægter og ordensregler. Vores mål har været at modernisere sproget, og gøre reglerne enkle, logiske og mere forståelige for alle. Kolonihaveforbundets advokat har bistået os med de juridiske spidsfindigheder. Og resultatet af vores arbejde har I modtaget i det sidste brev. De nye vedtægter og ordensregler kommer til afstemning under punktet 'forslag'.

I kolonihaveforbundet har der været arbejdet med nye vurderingsregler. Som reglerne i Københavns Kommune er nu, er maximums prisen 86.068.97.- Men kolonihaveforbundet er i gang med forhandlinger med kommunen om at få hævet dette beløb.

Der arbejdes desuden med nye 'Byggeregler' – men intet er afgjort endnu.

I efteråret faldt der dom i Højesteretssagen, som nogle af jer måske har fulgt med i. Dommen faldt heldigvis ud til fordel for kolonihaveforbundet. Kolonihavetanken har vundet, forstået på den måde at alle heldigvis stadig har mulighed for at erhverve en kolonihave til en rimelig pris

Men dét, der har fyldt mest for os alle sammen har nok været alt det vand fra oven, som det danske vejr har forsynet os med i den forløbne sommer.

Og ligesom mange andre steder i landet, gav det også problemer i HF Sønderbro. Vores pumpe og drænsystem brød sammen, så store dele af foreningen stod under vand. Det er lykkedes os at få gennemført ny dræning af foreløbig to stier: Falkestien og Hjortestien, som var de hårdest ramte. Derudover har vi nu endelig fået reetableret det ødelagte dræn- og pumpesystem fra den østlige del af haven, så omsider skulle det gerne virke.

Der er stadig nogle stier som har større vandproblemer, og dem vil vi sørge for bliver ordnet i det tempo vi kan finde økonomien til det.

Vi vil dog gerne understrege, at skybrud som vi oplevede det sidste sommer, kan vi desværre IKKE afhjælpe. Og HUSK at det stadig er strengt forbudt at tilkoble sig på havens fælles drænsystem med køkkenafløb og lignende.

Sidste års dræn-arbejder bliver en meget dyr fornøjelse for foreningen (OVER ½ million kroner!) Men forhåbentlig vil den foreslåede kontingentforhøjelse hjælpe lidt på den betrængte økonomi.

Sønderbros fælles veje og parkeringsplads har stadig store problemer med huller og bump. Vi har forsøgt mange forskellige løsninger (blandt andet noget meget dyrt Slotsgrus), men vil meget gerne have nye ideer fra eksperter blandt jer medlemmer.

Flyvervej er et særligt problem, fordi der her ligger et åbent dræn, som nemt bliver beskadiget.

Sidste sommer fik vi Københavns Kommune med til at afmærke en del af vores store poppeltræer , så de kunne fældes. Og så har vi fået en teknisk skole til at fælde de fleste af de udvalgte træer. Men der mangler stadigvæk en del, og det ser ikke kønt ud med alt det rod der er efterladt.

Bestyrelsen har, netop i dag, har besluttet at takke ja til et tilbud fra kommunen, om at fælde resten af de mærkede popler, samt rydde og fjerne alt det der ligger. Pris ca. 31.000 kroner (plus moms).

Containerne til storskrald og haveaffald gav os også en del problemer sidste sommer. Desværre er der stadig ikke kommet nogen ny løsning på dette – men vi vil fortsat prøve at skaffe det nødvendige antal containere i løbet af sommeren. Problemet er desværre ikke kun vores, men det samme for alle haveforeninger i kommunen.

Og så kan vi jo kraftigt opfordre til at de som har mulighed for dette selv kører sit storskrald på en af de kommunale containerpladser, og eventuelt tager naboens storskrald med?

OG hvis i selv komposterer en del af jeres haveaffald sparer vi jo også på den fælles plads.

Husk det nu, det er IKKE tilladt at smide haveaffald på havneområdet, eller henlægge sit storskrald på vores fælles arealer. Vores havemænd – og i øvrigt også de folk som gør rent på toiletter og andre steder – klager jævnligt over at folk generelt ikke opfører sig særlig pænt. Der svines i stor stil – og folk er altså IKKE gode til at rydde op efter sig selv. Så herfra skal opfordres til at vi alle er med til at tage ansvar for haveforeningens trivsel og udseende.

Rotte-plagen er også nået til Sønderbro. Rotterne er et stort problem over hele byen, og intet tyder på at problemet bliver mindre i den kommende sæson, desværre. Vi skal minde jer om, at I SELV skal kontakte kommunens skadedyrsbekæmpelse hvis i ser rotter i haven. Og de vil så tage stilling til hvad der skal gøres. Telefonnummeret til skadedyrsbekæmpelsen kan i se på bestyrelsens opslag oppe ved kontoret. Bestyrelsen vil selvfølgelig også meget gerne have besked, så vi kan holde os orienteret om problemets omfang.

I denne forbindelse vil jeg gerne understrege hvor vigtig det er at I ALDRIG STILLER AFFALD UDENFOR CONTAINERNE! Det er nemlig med til at lokke rotterne til! Affaldet skal OP i containeren, og lågerne skal holdes lukkede!!! Og hvis der ligger affald, så hjælp til med at få det fjernet hurtigst muligt!

Bestyrelsen og bade-udvalget har arbejdet videre med planerne om vores nye bade- vaske-hus. Så det skulle gerne lykkes at få projektet op at stå i løbet af den kommende sæson.

De nødvendige tilladelser – som kommunen har brugt urimelig lang tid på – er nu endelig på plads. Både til tank, og til ombygning. Udvalget har færdiggjort planer og tegninger. Så nu venter KUN alt det praktiske arbejde med badevognen. Og det bliver et stort arbejde.

Første store problem bliver at få flyttet vognen over på den plads den skal stå på... Der hvor vognen nu står, er græsset nemlig omdannet til et mindre svømmebassin. Så vi må vente på at vandet forsvinder, før vognen overhovedet kan flyttes...

Og til alt det praktiske arbejde håber vi jo, at der er rigtig mange som gerne vil gi en hånd med, når vi når til at indkalde frivillig arbejdskraft i løbet af året! Alle kræfter skal nok få lov at komme til, vi kommer til at få brug for masser af både håndværksuddannede og alle de glade amatører.

På haveforeningens fælles toiletter er vi – som i nok har opdaget – ved at få installeret elektisk lys, som tænder og slukker automatisk. Nogle steder bruger vi allerede eksisterende el-installationer, andre steder er vi ved at etablere lys fra solceller. Vi vil gerne her sige tak for indsatsen til Peter (have ?) og Mikael (have?), som har klaret arbejdet for os.

Vi håber I er glade for nu at kunne se hvor toilettet er, også i de mørke timer, og at I alle sammen vil hjælpe til med at passe på at installationerne ikke bliver ødelagt at hærværk og lignende.

I Perlen – vores fælles selskabslokale – har vi fået lavet forskellige håndværksmæssige ændringer. Der kommet kørestolsrampe ved indgangsdøren, og døren til dametoilettet er gjort bredere, så kørestolsbrugere har mulighed for at benytte dette toilet.

Døren mellem køkken og sal er også lavet bredere, og så er vi i gang med at få lavet et nyt vindue i det mørke hjørne i salen, samt en ny dør ind i køkkenet fra terrassen.

Og på terassen er der kommet nye flotte havemøbler, som man ikk elige kan stikke af med!

Og i denne forbindelse vil jeg gerne sige: HUSK NU at gøre 'Perlen' ordentlig ren når I har lånt den. Det er ikke sjovt at skulle overtage snavsede gulve og køkkengrej med gamle madrester.

I 2007 fik vi som bekendt ny Købmand. Sanne og Brian har gjort det rigtig godt sidste år, med mange gode nye ideer, på trods af en vejrmæssigt rigtig dårlig sæson.Tak for deres store arbejde.

Og så håber vi at rigtig mange af haveforeningens medlemmer vil være med til at støtte forretningen den kommende sæson, så vi også fremover kan have en købmand i Sønderbro.

Haverne holdes stort set i pæn stand. Men der er desværre stadig nogle stykker som forsømmes voldsomt, og som det er nødvendigt at sende klagebreve til. En del af disse haver bruges kun ganske få gange i løbet af sæsonen, og det er meget ærgerligt.

Vi kan kun blive ved med at opfordre folk til at sælge deres have, hvis de ikke bruger den. Ventelisten er stadig LANG!

Så sørg nu for at holde jeres haver, fjern skvalderkålen og skær træerne ned i passende højde, og hvis der opstår problemer med naboerne så prøv selv at løse disse problemer før i blander bestyrelsen ind i sagerne. Vi er bare medlemmer af foreningen ligesom jer – som yder en masse gratis arbejde til foreningens bedste. Og vi gider altså IKKE at 'lege politi' hvis vi kan blve fri!

Nogen af dem, der har holdt deres haver rigtigt pænt fik havepræmie i 2007. Disse haver vil jeg nævne her:

- Have 2 - Claus Bøgebjerg

- Have 99 – Ini Rasmussen

- Have 100 – Carl Peter N. Thrane

- Have 104 – Liselotte Wagner

- Have 221 – Keld Beyer

- Den 6 vinder ønsker ikke at blive nævnt.

STORT tillykke til dem alle!

Husk at I også kan være med til at foreslå hvem I synes skal have havepræmie. Bare smid en seddel i bestyrelsens postkasse med navn og havenummer på.

Men ellers er det jo vores havekonsulent, Liselotte, som vælger vinderne. Ud fra bestyrelsens og medlemmernes forslag. Og det er hun rigtig god til. Desværre havde hun i 2007 LIDT vanskeligt ved at komme til at kigge i de haver der var oversvømmet... Forhåbentlig går det bedre i den kommende sommer!

Havekonsulenten kommer som sædvanligt to gange i løbet af den kommende sæson, nemlig til havevandring d. 12. juni kl. 19:00 - og plantebyttedag d. 07 september kl. 11:00

Vi håber at mange af jer medlemmer vil deltage i arrangementerne!

Og så er der lige en ting mere i skal huske: Når I skal bygge om / bygge til / bygge nyt, eller hvis I skal nedlægge tank på grunden så skal I altså altid HUSKE at kontakte bestyrelsen først! Ellers kan det give problemer for jer bagefter!!

Hvis I mangler byggereglementet, kan det afhentes i kontortiden.

Hvis I får brænde-ovn i kolonihavehuset, er der også regler som skal overholdes. Og man skal have en skorstenfejer-attest før ovnen tages i brug. Det er også vigtigt at være orienteret om, hvordan man fyrer ordentligt i brændeovnen, så varmen udnyttes og nabo-gener og CO2-udslip mindskes mest muligt!

Motorbanen er blevet nedlagt. Og skal nu fungere som en bane for BMX-cykler. Forhåbentlig bliver det noget mere fredeligt for vores haveforening! Og vi skulle hilse og sige, at Sønderbros medlemmer er velkomne til at få motion her! :)

Vi har mange gode aktiviteter for medlemmerne i HF Sønderbro. Og der er altid plads til flere, så bare kom med jeres gode initiativer. Vi vil gerne fra bestyrelsens side sige tak til alle de frivillige aktive som er med til at arrangere og gennemføre fester, loppemarkeder, cykelture, banko og meget andet. Og vi vil råde jer alle til at holde jer orienteret via opslagene rundt omkring.

Minigolf-banerne er stadig meget brugt, og Minigolf-udvalget vil i år arbejde på at få skiftet banernes belægning til en mere holdbar løsning.

Desværre er der stadig nogle som ikke kan finde ud af at behandle området ordentligt, så det må I gerne alle sammen hjælpe med til. Og HUSK nu at banerne ikke må betrædes!

Desuden efterlyser de ansvarlige at der kommer flere frivillige på 'banen', til vanding af blomsterkasser, pasning af området osv. i hverdagen. I kan henvende jer til Bent Kühn, hvis I gerne vil give en hånd.

Vi er også så heldige at have vores helt egen avis, nemlig Sønderbro Avis! Dejligt at nogen gider lægge kræfter i det arbejde. Og vi vil da gerne opfordre til at flere bidrager med indlæg og fotos til avisen, det ved vi at redaktionsgruppen meget gerne ser!

Sønderbros hjemmeside fungerer også fint, og vil ligesom avisen, gerne modtage bidrag fra medlemmerne!

Jægerne har været her i vinter – i lighed med tidligere år. (Ærgerligt, at de ikke jager rotter...)

Ekspektancelisten er stadig lang – og det er ikke mange haver der er blevet handlet i den sidste sæson. Der er på nuværende tidspunkt 47 der er skrevet op på listen, og som meget gerne vil have en have hos os.

Der bliver derfor heller IKKE i år lukket op for ny opskrivning på listen. Og husk, at hvisnuværende medlemmer ønsker at bytte have, skal I selv holde jer orienteret om ledige haver via opslagene oppe ved kontoret.

Ellers kan vi oplyse jer om, at de haver der bliver nedlagt i HF Prøvestenen vil blive flyttet ud til os – altså på det tomme areal nede overfor Rema 1000. Så ingen nyoprettede øko-haver, som der ellers har været forslag om, men til gengæld 215 hyggelige nyttehaver fra Prøvestenen. Vi byder dem velkommen, senest 1. maj 2009!

Til sidst vil vi gerne komme med en lille 'reminder': HUSK NU at det ikke er tilladt, at overnatte i haverne om vinteren. Vi risikerer i værste fald, at kommunen opsiger hele haveforeningen fordi vi bryder reglerne.

Og nu lidt praktiske oplysninger:

Først VANDET. HUSK nu at lukke alle jeres haner. Der bliver åbnet for vandet så snart vejret tillader det. Og det kan man jo aldrig vide hvornår er...

Forårsoprydningen bliver i år søndag den 4. maj, fra kl. 10 om formiddagen.

Standerhejsningen vil foregå samme dag kl. 12. Hvis oprydningen ikke er afsluttet kl. 12, må vi lige holde en pause der – og så gå i gang igen!

Håber I alle sammen møder op – med godt humør og fyldt med energi.

Den efterfølgende Søndag, altså søndag den 11. maj, bliver der STOR FEST i Sønderbro. Det er Kolonihaveforbundets 100 års-jubilæum, som forbundet - selvfølgelig med bestyrelsens godkendelse - har ønsket at fejre i vores forening. De har lejet Perlen, og alle festudvalgets telte til dette.

AlleI medlemmer er velkomne til arrangementet – tidspunkterne vil kunne ses på opslag ved kontoret senere på foråret.

Vi ser dette arrangement som en god mulighed for at 'promovere' vores egen haveforening – også overfor den langsommelige Københavns kommune! Vi regner med at Verdenspressen vil strømme til – i hvert fald Amagerbladet og TV2 Lorry!

Og så er det jo osse godt at ha en deadline for forårsklargøring af haverne! Tænk, hvis de mange forventede gæster tager et smut forbi lige netop DIN have! ;-)

Til slut: HUSK at generalforsamlings-referatet vil kunne afhentes i kontortiden. Det bliver IKKE sendt ud.

Tak for ordet – og god generalforsamling