Nye vejnavne i Sønderbro

Københavns kommune har udmeldt følgende.

Teknik- og Miljøudvalget har 19.december 2016 truffet afgørelse om, at en vej ved Hf. Sønderbro navngives Bonderosestien.
Beliggenheden af vejnavnet kan ses på vedlagte kortbilag sammen med alle de fastsatte adresser.

H/F Sønderbro 
Bonderosestien 300 B (kontor)
2300 København S.

Konto AL-Bank
5321-0304948

Medlem af kolonihaveforbundet